نمایندگی های اتکا

نام فروشگاه
آدرس
اتکاء شهید چمران
خیابان  امام خمینی – بالاتر از میدان حسن آباد – روبروی ثبت احوال
اتکاء شهدا
میدان شهدا – روبروی شکوفه
اتکاء فکوری آزادی
میدان آزادی – اول جاده مخصوص – شهرک شهید فکوری
اتکاء فلاحی
خیابان شریعتی – چهارراه معلم
اتکاء نامجو

خیابان کارگر شمالی – روبروی موزه هنرهای معاصر

اتکاء رجایی

خیابان شهید رجایی – نرسیده به سه راه نان ماشینی

اتکاء امامی نسب

خیابان اسکندری جنوبی -

اتکاء چیتگر

میدان موج – خیابان جوزانی غربی – اول مجتمع صیاد شیرازی

اتکاء لویزان

روبروی دانشگاه شهید رجایی – کوی سازمانی شهید فلاحی

اتکاء اندیشه
فاز 1 – انتهای ارغوان 4
اتکاء هشتگرد

خیابان خوئینی ها – روبروی فرمانداری – جنب تربیت مدنی

اتکاء رشت
خیابان فلسطین
اتکاء شیراز
بلوار رحمت – سر سپاه
اتکاء یزد
امام شهر
اتکاء گرگان
میدان شهرداری – خیابان بهشتی
اتکاء آستارا

خیابان امام تله سفید

اتکاء تالش
میدان نماز

 

برای درخواست همکاری با ما یکی از فرم های رو به رو را پر فرمایید