تفاهم نامه همکاری

تفاهم نامه همکاری با شرکت چینی

گروه سرمایه گذاری هدف و شرکت POWER CHINA چین درباره احداث شهرک مبل خوی تفاهم نامه کتبی امضا کردند.

آقای بهرام حسینی ، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری هدف و نماینده شرکت چینی  تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

 این طرح بزرگ شامل احداث شهرک مبل در جاده خوی – مرند توسط گروه سرمایه گذاری هدف می باشد. 

برای درخواست همکاری با ما یکی از فرم های رو به رو را پر فرمایید