بکارگیری طرح های کوچک و خلاق، یک راهکار مناسب برای توسعه اشتغال و کار آفرینی است . امروزه جوانان ما پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه و موسسات، تنها به فکر یک کار و درآمد برای امرار معاش هستند، سال ها می گذرد و جوانان ما بازنشست می شوند، درحالیکه ایده های کار آفرینِ درآمدساز چیزی است که این روزها به ندرت در میان جوانان، به خصوص تحصیلکرده ها یافت می شود.
البته نمی خواهیم نقش سرمایه را در ایجاد کسب و کار کمرنگ کنیم ، مسلماً بخش بزرگی از کمیابی ایده های کارآفرینی به این امر برمی گردد. اما با نگاه در سطحی کلان، می بینیم که از لحاظ منابع، کشور ما غنی است و اگر مشکلی هست، ناشی از توزیع ناکارآمد منابع است، وگرنه سرمایه مورد نیاز برای اینگونه کسب و کارها به اندازه کافی موجود است.
هر چند که سرمایه نقش مهمی در راه اندازی یک شغل دارد، اما این مساله نباید سبب شود نسبت به کار آفرینی و اشتغالزایی بی اعتنا باشیم. مسأله اصلی، خلاقیت در کار آفرینی است که در طول زمان با توسعه ایده های خلاق به گسترش کار بپردازیم.
ما باید از طرح هایی که منجر به خلق واحدهای کوچک کسب و کار هستند، حمایت کنیم تا با برنامه ریزی و سازمان دهی دقیق بتوانیم فرصت های اشتغالزایی برای جوانان فراهم نماییم تا منابع و زمان را هدر ندهیم.
بنابراین موفقیت در کسب و کار هیچگاه بصورت خودبخودی و یا بر اساس شانس نیست و همانطور که گفته شد این موفقیت اصولاً به سازمان دهی و بصیرت فردِ خلاق بستگی دارد .البته نقش دانش و سرعت عمل را نباید نادیده بگیریم، چون کلید موفقیت کسب و کار در این قرن سرعت اندیشه است.

 پایدار باشید.

برای درخواست همکاری با ما یکی از فرم های رو به رو را پر فرمایید